Privacy policy

PRIVACY VERKLARING

Cormetica geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website cormetica.nl en de daarop ontsloten dienstverlening van Cormetica. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 25-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor gebruikt worden en met en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. Je vindt de contactgegevens onderaan deze privacy beleidspagina.


PRIVACY BELEID

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken jouw gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Overige gegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch


Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking:
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.

Cormetica verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:
- om goederen en diensten bij je af te leveren
- het verzenden van onze nieuwsbrief
- je te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- het afhandelen van jouw betaling
- Cormetica analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cormetica blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn:

Webwinkelsoftware
Mijnwebwinkel.nl
Onze website en webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore B.V. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. In een speciaal opgestelde verwerkersovereenkomst tussen MyOnlinStore en Cormetica ligt vast hoe beide partijen samen omgaan met klantgegevens. Deze overeenkomst is te allen tijde in te zien en opvraagbaar via Cormetica bij de contactpersoon voor privacyzaken genoemd onderaan in deze verklaring.

Hoe worden betalingen verwerkt
Mollie

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platvorm van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals jouw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en in het kader daarvan (geanomiseerde) gegevens met derden te delen. Alle genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PayPal
Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platvorm van PayPal. PayPal verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals jouw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en in het kader daarvan (geanomiseerde) gegevens met derden te delen. Alle genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Logistiek
PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om deze bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Cormetica op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft niet langer van onze diensten gebruikt wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt, bewaren.
Nieuwsbrief
Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, dan blijven deze gegevens bewaard tot je jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/rectificatie/verwijdering door jou is gedaan, zullen wij je vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende velden zwart (onherkenbaar): je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoort of ID nummer en Burgerservicenummer. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw gegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende emailadres een kopie van alle gegevens.
Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij de laten uitvoeren. Je kunt een verzoek van die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende emailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Cormetica. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Cookies
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat, bij jouw bezoek aan onze website, naar je computer, tablet of smartphone wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Cormetica gebruikt cookies om de volgende redenen:
- Winkelwagen (functioneel): onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestelling of in je winkelwagen plaatsen.
- Cookie keuze (functioneel): onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.
- Google Analytics (tracking): meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
- Google Adwords (tracking): meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.
- Social Media: met deze cookie is het mogelijk om sociale media pagina’s te ‘liken’. Deze button werkt door middel van een code die van het sociale media kanaal zelf afkomstig is.
- Gastboek review (marketing)): Wij horen graag wat klanten van ons vinden. Je kunt in het gastenboek een review achterlaten.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons prvacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per email op de hoogte.


Contactgegevens
Cormetica
Selhorstweg 62 (= postadres)
3841 GL Harderwijk

T  06 150 120 77
info@cormetica.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Corry Witteveen

 

Shop met vertrouwen

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2012 - 2021 Cormetica | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel